BEGIJNTJES
LAAT
BESLUIT

Locatie

De weergoden schijnen ons goed gezind te zijn. Daarom werd beslist om de feestelijkheden te laten plaatsvinden aan het stadhuis.